Działalność gospodarcza a sklep internetowy

tworzenie firmy

Niemal każda osoba myśląca o założeniu sklepu internetowego zastanawia się, czy obowiązkowe jest w tym wypadku założenie firmy. Praktycznie zawsze odpowiedź brzmi „tak”. Działalność gospodarcza to według Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przesłanki działalności gospodarczej

Przepisy nie definiują jednoznacznie momentu, w którym sprzedawca obowiązany jest zarejestrować działalność gospodarczą. Zamiast tego podane zostały cztery przesłanki, po spełnieniu których pojawia się ta konieczność. Jest to cel zarobkowy, działalność w sposób zorganizowany, ciągły oraz na własny rachunek. Nie ulega wątpliwości, że sklep internetowy spełnia te wszystkie warunki. Jest bowiem nastawiony na zysk, a sprzedaż wykonywana jest w sposób zorganizowany – sprzedawca zamawia i kupuje towar, określa sposób dostawy i prowadzi stronę internetową. Sprzedaż w takim sklepie nie ma także charakteru incydentalnego – prowadzona jest więc w sposób ciągły. Właściciel sklepu prowadzi ponadto sprzedaż we własnym imieniu, gdyż nie jest jedynie pracownikiem zatrudnionym do obsługi klienta.

Wyjątki od obowiązku rejestracji

W pewnych sytuacjach zakładanie firmy nie jest jednak konieczne. Chodzi tu o okazjonalną sprzedaż na aukcjach internetowych czy serwisach z ogłoszeniami. Sprzedaż ma tam bowiem charakter incydentalny i nie jest prowadzona w sposób zorganizowany, dlatego nie zachodzą wszystkie przesłanki przesądzające o obowiązku rejestracji.

Jak założyć firmę?

Założenie działalności gospodarczej jest bardzo proste i wymaga podjęcia zaledwie kilku czynności. Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku CEIDG-1, będącego jednocześnie wniosek o przyznanie numeru NIP i REGON, a następnie złożenie go w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Aby firma została założona, konieczne jest także złożenie wniosku VAT-R w urzędzie skarbowym w przypadku rejestracji do VAT oraz złożenie formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ZUS.

Najprostszym sposobem aby tego dokonać jak też wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności jest skontaktowanie się z księgowym, który będzie w stanie poprowadzić nas przez pierwsze kroki zakładania firmy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.